The Blossom Hotel

Este Salon

Chúng tôi sẽ cung cấp phương pháp trị liệu & massage tốt nhất cho sức khỏe dựa trên công nghệ tiên tiến của Nhật bản & kỹ năng spa tốt nhất.