The Blossom Hotel

Golf by The Blossom

Đà Nẵng có ba sân golf nằm ởngoại thành thành phố, xếp  vị trí thứ 2 trong top10 sân gôn nổi tiêng của khu vực Đông Nam Á.

Khách lưu trú tại The Blossom có thể chơi gôn với giá rẻ hơn so với giá công bố.


  • Golf 2
  • Golf 1